Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Gabriela Nechvátalová se sídlem 36, Rue Astrid, L-1143, Lucembursko, DIČ LU34580742 (dále jen: „správce“).

II. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@nechvatalova.com.

III. Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře.

II. Správce zpracovává Vaše nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu.

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.V. Účelem zpracování osobních údajů je

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • zajišťující marketingové a analytické služby.

II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Výjimkou je zpracování souborů „cookies“ dle čl. 7 odst. III.. tohoto dokumentu.

5. Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 odst. II těchto podmínek.

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické́ podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě̌ neautomatizovaným způsobem osobně správcem nebo jím pověřenými osobami a dále prostřednictvím zpracovatele na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Cookies

I. Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

II. Jaké typy souborů cookies používáme:

 • Krátkodobé cookies – platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek našeho webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím našich internetových stránek.
 • Dlouhodobé cookies – platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení našich internetových stránek a když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky našich internetových stránek v reklamních plochách jiných webů
 • Technické cookies. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
 • Marketingové cookies, které podléhají Vašemu souhlasu. Pokud souhlas neudělíte, můžete i nadále naše internetové stránky navštívit a používat.
 • Analytická cookies viz níže Cookies Google Analytics.
 • Nastavení cookies je v nastavení vašeho prohlížeče.

III. Cookies Google Analytics

 • Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics generuje podrobné statistiky o návštěvnosti a zdrojích návštěvnosti webových stránek a měří konverze. Google Analytics používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu užívání našeho webu uživateli. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ekonomické zájmy používání webové stránky, optimalizace online nabídky). Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP, a proto se adresy IP zpracovávají pouze zkrácené, aby se zabránilo jejich přímému propojení s konkrétním jednotlivcem. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam.
 • Google Analytics používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho užívání webu. Informace o využívání webových stránek, které generují soubory cookie, jsou obecně převedeny na servery Google v USA a uloženy tam. Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony o ochraně dat.
 • Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google použije shromážděné informace k vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek.
 • Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v jejich plné kapacitě.
 • Kromě toho můžete kdykoli vznést námitky proti shromažďování dat generovaných cookies, které souvisejí s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracováním těchto údajů společností Google instalací pluginu, který je k dispozici na následujícím odkazu ke stažení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Závěrečná ustanovení

I. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 11. 2023.

Scroll up

Zásady ochrany osobních údajů

Gabriela Nechvátalová
info@nechvatalova.com
DIČ: LU34580742